Projekčná činnosť a príprava dopravných stavieb

O spoločnosti

Spoločnosť DRAWTECH s.r.o. vznikla v roku 2020. Našou hlavnou náplňou je projekčná činnosť a príprava dopravných stavieb pre všetky stupne projektovej dokumentácie, najmä v oblasti železničnej infraštruktúry, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti a nákladov stavby.

Zároveň vieme poskytnúť konzultačnú činnosť investorom, autorský a stavebný dozor v procese realizácie.

Referencie

Naše referencie zahŕňajú projekty v oblasti dopravných stavieb, predovšetkým v oblasti železničnej infraštruktúry.

Železnice Slovenkej republiky

Modernizácia žel. trate Púchov-Pov. Teplá pre rýchlosť do 160 km/h

autorský dozor
2020-2021
Železnice Slovenkej republiky

KRŽZ koľaje č. 1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR

projektová a inžinierska činnosť
2020-2021
Miroslav Kolenčiak

Bytový dom Sasinkova

inžinierska činnnosť
2020-2021
Železnice Slovenkej republiky

Štandardy - ŽST Kraľovany, KR nástupišťa č. 4 - Oravské nástupište

projektová a inžinierska činnosť
2021
Železnice Slovenkej republiky

Rekonštrukcia žel. Priecestia v úseku trate Hlohovec - Leopoldov

projektová a inžinierska činnosť
2021
Obec Lednické Rovné

Železničný priechod pre peších a cyklistov

projektová činnosť
2021
Fradex s. r. o.

Nová železničná vlečka Fradex

projektová činnosť
2021
Žilinský samosprávny kraj

Kysucké múzeum, Čadca – Skanzen Vychylovka – rekonštrukcia HLÚŽ a sanácia svahov, Vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen

projektová činnosť, autorský dozor
2020-2021
Envien Group

Štúdia realizovateľnosti rozšírenia železničnej vnútropodnikovej dráhy

projektová činnosť
2021

Adresa

Pribinova 62, Žilina

Email

info@drawtech.sk

Telefón

+421 911 630 524

Kontaktný formlulár

https://www.embed-map.com